prev next

Home

Szukasz odpowiedzialnej firmy transportowej, która zapewni terminową dostawę Twojego ekspresowego ładunku? Dobrze trafiłeś! Overnight Express Meyer to dynamicznie rozwijająca się firma , to ludzie, dla który transport to nie tylko praca, ale również pasja. Nasz wykwalifikowany personel zapewni Ci kompleksową obsługę logistyczną od początku do końca procesu transportowego. Naszą firmę charakteryzuje profesjonalna kadra, najwyższa dbałość o towar klienta, terminowość dostaw oraz najwyższa jakość usług. Każda przesyłka powierzona naszej firmie jest ubezpieczona.

Decydując się na skorzystanie z naszych usług, zapewniasz sobie spokój i pewność, że Twój towar zostanie dostarczony na czas. Krótkie procesy decyzyjne oraz wiedza naszych pracowników prowadzą do wyraźnych korzyści ekonomicznych dla Twojej firmy. Pracujemy 24 h, 365 dni w roku. Skontaktuj się się z nami, a w ciągu 20 minut otrzymasz niezobowiązującą ofertę!Home


Are you looking for a responsible transport company which will ensure timely delivery of your cargo express? You've just found one! Overnight Express Meyer is a rapidly growing company, created by people, for whom transport is not just a job, but also a passion. Our qualified staff will provide you with comprehensive logistics services throughout the entire transport process. Our company employs highly professional staff to which the customer’s goods, timeliness of delivery and quality of service is of paramount importance. In addition, every consignment, transported by our company, has insurance which covers potential loss or damage to the entrusted items.

By deciding to use our services, you give yourself peace of mind and confidence that your goods will be delivered on time. Short decision-making processes and the expertise of our employees lead to clear economic benefits for your business. We work 24 hours, 365 days a year. Just contact us, and within 20 minutes, you will receive a non-binding offer!HomeSie suchen zuständigen Transportunternehmen , die pünktliche Lieferung Ihrer Cargo Express gewährleisten? Der richtige Ort! Overnight Express Meyer schnell wachsende Unternehmen, die Menschen, für die der Verkehr nicht nur ein Job, sondern auch eine Leidenschaft. Unser qualifiziertes Personal wird Sie mit umfassenden Logistikdienstleistungen von Anfang an bis zum Ende des Transportprozesses liefern. Unser Unternehmen verfügt über ein professionelles Personal, die höchste Aufmerksamkeit auf die Kunden Produkt, Pünktlichkeit der Lieferung und Service-Qualität. Jede Sendung anvertraut unser Unternehmen versichert ist. Wenn Sie sich entscheiden, unsere Dienste nutzen, geben Sie sich selbst Ruhe und Zuversicht, dass Ihre Waren pünktlich geliefert werden. Kurze Entscheidungsprozesse und das Know-how unserer Mitarbeiter führen Vorteile klar wirtschaftlich für Ihr Unternehmen. 

Wir arbeiten 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr. Kontaktieren Sie uns, und innerhalb von 20 Minuten erhalten Sie eine unverbindliche Offerte erhalten!


Skontaktuj się z nami